σύστημα ΕΣΣΑ

Το καινοτόμο σύστημα Ε.Σ.Σ.Α.

Σκοπός μας είναι να σας διδάξουμε πώς να ξεφύγετε από τα τυποποιημένα προγράμματα εκπαίδευσης και να εξειδικευτείτε στο να μπορείτε να δημιουργείτε προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τον χαρακτήρα του κάθε σκύλου…

Το Καινοτόμο Σύστημα ΕΣΣΑ είναι ένα σύστημα σταδίων που, βήμα – βήμα, σε καθοδηγεί ώστε να δημιουργήσεις εξειδικευμένους διαύλους επικοινωνίας, συνεργασίας, σεβασμού και αγάπης. Το κάθε στάδιο είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε, εύκολα και απλά, να μπορούμε να διακρίνουμε γιατί κάτι δε φέρνει αποτέλεσμα και τι πρέπει να κάνουμε για να επιτύχουμε. Μέσα από αυτό το σύστημα οι σπουδαστές θα μάθουν:

 Τις τεχνικές:

  • Βήμα-βήμα
  • Τα πολύπλοκά-απλά
  • Τα Δύσκολα-εύκολα
  • Δράσε
  • Ενέργεια

Επιπλέον, θα ακονίσουν τις δεξιότητές τους επάνω στα:

  • Κ9 γλώσσα του σώματος
  • Κ9 συναισθηματική ευφυΐα
  • Κ9 επικοινωνία
Σύστημα ΕΣΣΑ - Μίλα στο Σκύλο σου - Σχολή Εκπαιδευτών Σκύλων

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Βήμα - βήμα

Η τεχνική αυτή, δίνει έμφαση στο τι θέλουμε να πετύχουμε άμεσα, μέσα στα επόμενα δευτερόλεπτα ή λεπτά. Σκοπός της είναι να ακονίσει την ικανότητα των σπουδαστών που την εφαρμόζουν στο να βλέπουν ποιος είναι ο πιο άμεσος στόχος τους.

Αν εφαρμόσουμε αυτήν την τεχνική σε μία βόλτα στο δάσος, θα μας δείξει που θα πρέπει να προσγειωθεί το πόδι μας. Έτσι, κάθε φορά θα μπορούμε να αποφύγουμε, λάσπες, λακκούβες, αγκάθια και σαθρό έδαφος. Στην εκπαίδευση σκύλων, μας δείχνει σε ποια συμπεριφορά του σκύλου πρέπει να δώσουμε έμφαση μία δεδομένη στιγμή.

Τα πολύπλοκα - απλά

Η τεχνική αυτή δίνει έμφαση στο να κατακερματίζει όλα όσα θέλουμε να πετύχουμε σε απλά και εφαρμόσιμα κομμάτια. Σκοπός της είναι να ακονίσει την ικανότητα των σπουδαστών να βάζουν σωστούς βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους…

Αν εφαρμόσουμε αυτήν την τεχνική σε μια βόλτα στο δάσος, θα μας δείξει την προετοιμασία που πρέπει να κάνουμε, τη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουμε. Θα μας δείξει τις ενδιάμεσες στάσεις, τα σημεία ανεφοδιασμού, τα σημεία χαλάρωσης, τους κινδύνους που πρέπει (για τώρα) να αποφύγουμε.

Στην εκπαίδευση σκύλων μας δείχνει όλα τα κομμάτια τις διαδικασίας που πρέπει να κάνουμε για να πετύχουμε τον τελικό στόχο. Π.χ. σκύλος φύλακας, σκύλος οδηγός, σωστή συμπεριφορά στο σπίτι, εξάλειψη άγχους αποχωρισμού…

Τα δύσκολα - εύκολα

Η τεχνική αυτή δίνει έμφαση στα συναισθήματα. Σκοπός είναι να ακονίσει την ικανότητα των σπουδαστών να κάνουν την εκπαίδευση διασκεδαστική και ευχάριστη. Επίσης βοηθάει τους εκπαιδευόμενους να ξεπεράσουν άγχη, φοβίες, εκνευρισμούς και εντάσεις.

Αν εφαρμόσουμε αυτήν την τεχνική σε μια βόλτα στο δάσος, θα μας δείξει ποια άτομα είναι πιο κατάλληλα για κάποια εργασία και πώς μπορούμε να τους παρακινήσουμε ώστε να θέλουν να την κάνουν. Στην εκπαίδευση σκύλων μας δείχνει πώς να αφαιρέσουμε συναισθηματικά μπλοκαρίσματα και πώς να βελτιώσουμε φοβίες, εμμονές, επιθετικότητα…

"Δράσε"

Η τεχνική αυτή δίνει έμφαση στα κίνητρα και τα «θέλω» του εκάστοτε σπουδαστή. Σκοπός της είναι να ακονίσει την ικανότητα των σπουδαστών να αναλαμβάνουν δράση εκεί που κρίνεται απαραίτητο, να καθοδηγούν σωστά και να αντλούν ικανοποίηση από αυτό.

Αν εφαρμόσουμε αυτήν την τεχνική σε μια βόλτα στο δάσος, θα μας δείξει ποια εργασία είναι κατάλληλη για εμάς και τι χρειάζεται να κάνουμε για να την ολοκληρώσουμε όσο το δυνατό καλύτερα. Στην εκπαίδευση σκύλων μας δείχνει τα αντικείμενα που μας αρέσουν καλύτερα, τα επίπεδα του εκπαιδευτή που θέλουμε να κατακτήσουμε, αν σκοπεύουμε να το εκμεταλλευτούμε επαγγελματικά…

Ενέργεια

Η τεχνική αυτή δίνει έμφαση στο να κινητοποιούμε τους άλλους, να τους δίνουμε ενέργεια. Σκοπός της είναι να ακονίσει την ικανότητα των σπουδαστών να διακρίνουν τα κινητήρα των εκπαιδευόμενων και να τα χρησιμοποιούν για να ανατροφοδοτούν τις συμπεριφορές που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους.

Αν εφαρμόσουμε αυτήν την τεχνική σε μια βόλτα στο δάσος, θα μας δείξει πώς να παρακινήσουμε τον κάθε συμμετέχοντα ώστε να μείνει δραστήριος και (σε συνδυασμό με τις άλλες τεχνικές) χαρούμενος. Στην εκπαίδευση σκύλων μας δείχνει τι πρέπει να κάνουμε ώστε οι σκύλοι να συνεχίσουν να συμπεριφέροντε με τους τρόπους που τους έχουμε διδάξει. 

Κ9 γλώσσα του σώματος

Η δεξιότητα αυτή δίνει έμφαση στο να μάθουν οι σπουδαστές να διαβάζουν την γλώσσα του σώματος των σκύλων. Οι κινήσεις των αυτιών, των ματιών, των χειλών και γενικότερα όλου του σώματος μπορούν να μας δώσουν πληροφορίες για τα συναισθήματα και τις προθέσεις των σκύλων.

Κ9 συναισθηματική ευφυΐα

Η Δεξιότητα αυτή δίνει έμφαση στο να μάθουν οι σπουδαστές να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα που έχει ένας σκύλος, να κάνουν διάκριση μεταξύ διαφορετικών συναισθημάτων, να τα ονομάζουν και να χρησιμοποιούν την πληροφορία ως οδηγό σκέψης και συμπεριφοράς.

Κ9 επικοινωνία

Η δεξιότητα αυτή δίνει έμφαση στο να μάθουν οι σπουδαστές να δημιουργούν κοινή γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ σκύλων και ανθρώπων.