Η Διεξαγωγή των μαθημάτων του Μίλα στο Σκύλο σου Dog Trainer Academy είναι συμβατή με το ISO 29990 που σημαίνει ότι οι σπουδαστές παρακολουθούν ένα σωστά δομημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, με συγκεκριμένους στόχους και σκοπούς, με μετρήσιμα αποτελέσματα και με τη δυνατότητα συνεχής αξιολόγησης που σαν σκοπό έχει τη συνεχόμενη βελτίωση και εξέλιξη τόσο της σχολής όσο και των σπουδαστών.

Το Μίλα στο Σκύλο σου Dog trainer Academy συνεργάζεται με τον Κερκυραϊκό Εκπαιδευτικό Όμιλο PLUS (Κέντρο Δία Βίου Μάθησης πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) του υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (αρ. έγκρισης…) για τη δημιουργία μίας σειράς σεμιναρίων με σκοπό τη σωστή ενημέρωση του κοινού σε διάφορα θέματα που αφορούν την ψυχολογία, την εκπαίδευση, την επικοινωνία, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των σκύλων και τον οικογενειών τους.

Οι σπουδαστές της Σχολής θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής (αν το επιθυμούν). Ένα δυνατό προσόν για το βιογραφικό τους.